język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2007

26.01.2007

Temat
Informacja o transakcjach na prawach do akcji North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym (25.01.2007 r.) zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej North Coast S.A., Pana Vincenzo Colalillo, o nabyciu przez osobę blisko związaną, 487 praw do akcji serii C North Coast S.A. w cenie 3,35 zł za każdą. Łączna wartość transakcji wyniosła 1631,45 zł. Transakcja miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie przydziału w ofercie pierwotnej w dniu 3 kwietnia 2006.

Marki
Facebook Instagram