język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2006

29.03.2006

Cena emisyjna i cena sprzedaży Akcji Oferowanych North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Wprowadzającymi informuje, że po przeprowadzonym procesie budowy Księgi Popytu cena emisyjna akcji serii C i cena sprzedaży akcji serii B została ustalona w wysokości 3,35 złotych za jedną akcję.
Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art.54.ust.3.

Marki
Facebook Instagram