język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 40/2015 k

22.10.2015

Temat:
Korekta omyłki pisarskiej w raporcie numer 40/2015

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Emitent) informuje, iż w raporcie bieżącym numer 40/2015 z dnia 21 października 2015 roku nastąpiła omyłka pisarska przy wskazaniu rodzaju transakcji dokonanej w dniu 14 października 2015 r.

W treści w/w raportu podano:

2) sprzedaż w dniu 14 października 2015 roku 4.517 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,73 zł, w cenie łącznej 25.882,41 zł;

Powinno być:

2) nabycie w dniu 14 października 2015 roku 4.517 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,73 zł, w cenie łącznej 25.882,41 zł;Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marki
Facebook Instagram