język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 38/2020

07.10.2020

Zarząd North Coast S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 7 października 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

37350903_uchwaly_podjete_na_NWZA_07.10.2020.pdf

Marki
Facebook Instagram