język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 37/2020

06.10.2020

Zawiadomienie o nabyciu akcji

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd North Coast SA z siedzibą w Pruszkowie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Gruppo Lactalis Italia S.R.L. przekazane na podstawie art. 70 pkt 1 w zw. art 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Załącznik:

Zawiadomienie_NC.pdf

Marki
Facebook Instagram