język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 37/2006

20.11.2006

Temat
Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2006

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie przekazuje skorygowane prognozy przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto na rok 2006.

Podstawy i istotne założenia do prognoz

W prognozach wyników finansowych na rok 2006 NORTH COAST S.A. przedstawionych w prospekcie emisyjnym uwzględnione zostały potencjalne przychody ze sprzedaży towarów, które spółka uzyskałaby dzięki uruchomieniu delikatesów i sklepów typu "corner shops".
Podpisanie umów dotyczących realizacji powyższych inwestycji zostało przesunięte na początek 2007 r.
Ponadto w międzyczasie NORTH COAST S.A. otworzyła dwa nowe oddziały: w Siechnicach koło Wrocławia i w Rusocinie koło Pruszcza Gdańskiego, jak również zorganizowała liczne akcje marketingowe i promocyjne mające na celu nie tylko wypromowanie nowo utworzonych oddziałów, ale również produktów sprzedawanych przez Spółkę przed zbliżającym się okresem przedświątecznym.
W związku z powyższym, zakładany wzrost przychodów NORTH COAST S.A., który wynikać miał z dostępu do większej liczby potencjalnych klientów w nowootwartych punktach sprzedaży nie znalazł odzwierciedlenia w wynikach Spółki w trzecim kwartale 2006 r. Dodatkowo wskazane powyżej inicjatywy wpłynęły na zwiększenie kosztów.
W oparciu o powyższe Zarząd NORTH COAST S.A. dokonał analizy wpływu jaki na wyniki finansowe w roku 2006 będzie miała zmiana harmonogramu realizacji planu rozwoju Spółki.
W konsekwencji Zarząd NORTH COAST S.A. dokonał korekty prognozy wyników finansowych na rok 2006:

Prognoza wyników finansowych w tys. zł.

Przychody ze sprzedaży 86.000,
Koszt towarów sprzedanych 49.400,
Amortyzacja 775,
Koszty handlowe 4.050,
Koszty promocji w sieciach 11.000,
Inne koszty promocji w sieciach 11.100,
Razem koszty operacyjne 76.325,
Zysk operacyjny 9.675,
Koszty finansowe netto -400,
Zysk brutto 10.075,
Podatek dochodowy 1.975,
Zysk netto 8.100.

Marki
Facebook Instagram