język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 36/2015 k

13.07.2015

Temat:
korekta numeru raportu bieżącego numer 36/25 z dnia 13 lipca 2015 r.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym Spółki opublikowanym w dniu 13 lipca 2015 r. - raport bieżący nr 36/25 wystąpiła pomyłka w postaci błędnego oznaczenia numeru raportu tj. nr 36/25 podczas gdy w/w raport powinien być oznaczony numerem 36/2015. Kolejny raport bieżący Spółki oznaczony zostanie numerem 37/2015.

Marki
Facebook Instagram