język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 35/2020

30.09.2020

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (,,Spółka'') informuje, że dnia 30 września 2020 roku Spółka otrzymała informację o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu przez Lactalis Polska Sp. z o.o. (,,Żądający Sprzedaży'') od pozostałych akcjonariuszy Spółki (,,Akcjonariusze Mniejszościowi'').

Stosowny raport został opublikowany również przez podmiot pośredniczący w realizacji żądania wykupu tj. Bank Pekao S.A. - Biuro Maklerskie Pekao.

W załączeniu przekazuje się pełną treść informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu.

informacja_o_zamiarze_nabycia_akcji_spolki.pdf

Marki
Facebook Instagram