język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 34/2008

15.12.2008

Temat
zmiana terminu publikacji korekty prognoz na 2008 i 2009 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A., w nawiązaniu do informacji dotyczącej korekty prognoz na 2008 i 2009 rok, która została opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2008 roku, postanowił przesunąć termin podania do publicznej wiadomości ww. korekty.
Decyzja ta jest związana z faktem trwających negocjacji, których przedmiotem jest sprzedaż części kamienicy należącej do spółki zależnej Habitat Investments Sp. z o.o. Finalizacja transakcji może mieć istotny wpływ na wynik netto Grupy.
Informacja ta zostanie przekazana niezwłocznie po zakończeniu negocjacji, lecz nie później niż do 30 stycznia 2009 roku.
Zarząd North Coast S.A. przeprasza wszystkich Inwestorów za zmianę terminu publikacji prognoz. Główną przesłanką była to konieczność zachowania należytej staranności i rzetelności.

Marki
Facebook Instagram