język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 34/2006

13.10.2006

Temat
Podpisanie aneksu do umowy z dnia 27 czerwca 2006 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu 13 października 2006 został podpisany aneks do umowy z dnia 27 czerwca 2006 roku z Przedsiębiorstwem Instal – Lublin S.A. (Raport bieżący numer 26/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku) dotyczący zmiany terminu zakończenia robót na dzień 27 października 2006 roku.

Marki
Facebook Instagram