język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 33/2007

21.12.2007

Temat
Korekta raportu kwartalnego QSr 3/2007

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w sprawozdaniu kwartalnym QSr za III kwartał 2007 roku, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2007 r., wystąpił błąd pisarski, polegający na niewypełnieniu w jednostkowym bilansie rubryki dotyczącej stanu Inwestycji długoterminowych (udziałów w jednostkach powiązanych) na dzień 30 czerwca 2007 r. Było "0", powinno być "14.564 tys. zł".
Poprawiona treść raportu zostanie przekazana w dniu dziejszym.

Marki
Facebook Instagram