język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 32/2007

03.12.2007

Temat
Korekta prognozy wyników finansowych na lata obrotowe 2007 i 2008

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych, Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie odwołuje prognozy wyniku finansowego Spółki na lata obrotowe 2007 i 2008, opublikowane w Prospekcie Emisyjnym.
Decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych Zarząd podjął ze względu na:
- budowę grupy kapitałowej, która nie była brana pod uwagę w trakcie sporządzania Prospektu Emisyjnego;
- nowe, wcześniej nie zakładane, inwestycje;
- modyfikacje strategii rozwoju.

W efekcie Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji prognoz dla Grupy Kapitałowej North Coast. Prognoza zakłada osiągnięcie w 2007 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 107 mln zł oraz zysku netto w wysokości 7,0 mln zł. W 2008 roku odpowiednio 160 mln zł oraz 14,0 mln zł oraz w 2009 roku 237 mln zł oraz 17,1 mln zł.
Zaktualizowana strategia rozwoju Grupy Kapitałowej North Coast zakłada:
1.Rozwój organiczny spółki North Coast jako wiodącej firmy w Polsce, specjalizującej się w imporcie wysokogatunkowych produktów spożywczych. North Coast zamierza nadal kierować swoją ofertę do 4 segmentów rynku: sieci sklepów wielkopowierzchniowych, supermarketów i delikatesów, hoteli i restauracji oraz sklepów detalicznych. Głównym czynnikiem rozwoju będzie dalsza ekspansja
w oparciu o sieć 5 magazynów w Polsce. Uruchomione filie we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu pozytywne wpływają na wyniki finansowe North Coast. Spółka prognozuje dalsze pozytywne efekty rozwoju sieci regionalnych filii w latach następnych.
2.Rozwój spółki zależnej Latteria Tinis jako zakładu produkcyjnego, specjalizującego się w wytwarzaniu półproduktów i gotowych włoskich serów jak: mozzarella i ricotta. Intencją North Coast S.A. jest, to aby ponad 50% produkcji było eksportowane, głównie do krajów europejskich, takich jak: Włochy czy Niemcy. W tym celu 20% udziałów w Latteria Tinis objęła firma Alival SpA. Alival oprócz kapitału wniesie również know how potrzebne do rozpoczęcia zaplanowanej produkcji sera oraz zapewni rynki zbytu dla wyrobów produkowanych przez Latteria Tinis. Alival to włoska grupa z sektora przetwórstwa mleka. Firma posiada 9 zakładów produkcyjnych i jest wyspecjalizowana w produkcji serów świeżych i dojrzewających, wytwarzanych z mleka krowiego i owczego. Jest on liderem rynku w sektorze wytwarzania sera mozzarella DOP z mleka bawolego, sera owczego pecorino toscano DOP i sera mozzarella SGT. North Coast przewiduje, że proces inwestycyjny polegający na zmianie profilu produkcji w Latteria Tinis, zostanie zakończony do lipca 2008 roku.
3.Rozwój punktów sprzedaży detalicznej. North Coast planuje uruchomienie specjalistycznych delikatesów wraz z częścią kawiarnianą. W tym celu, wspólnie z producentem kawy Illy, zamierza uruchomić w Polsce punkty pod nazwą "Espressamente Illy". Pierwszy tego typu punkt powstanie w Warszawie w marcu 2008 roku, a drugi w Krakowie w kwietniu 2008 roku. W obu lokalach North Coast wspólnie z Illy planuje uruchomić część kawiarnianą zaaranżowaną zgodnie z globalnym konceptem włoskiego producenta kawy Illy oraz część delikatesową, gdzie klienci będą mogli zakupić wysokogatunkowe produkty spożywcze. Następne punkty będą otwierane według podobnych założeń. Jednakże North Coast nie wyklucza, że w zależności od warunków wynajmowanej lub posiadanej powierzchni w poszczególnych miastach, będą otwierane również punkty jedynie z częścią kawiarnianą.

Zarząd North Coast S.A. informuje, że rozważa w latach 2008-2009 przeprowadzenie dalszych akwizycji w celu stworzenia synergii z zaplanowanym modelem rozwoju. Zarząd będzie na bieżąco dokonywał oceny możliwości realizacji prognozy. Istotne odchylenia od prognozowanych wielkości oraz ewentualna ich korekta będzie przedstawiana w formie raportu bieżącego.

Marki
Facebook Instagram