język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2012

25.01.2012

Temat
Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej North Coast S.A., Pana Vincenzo Colalillo.

Zawiadomienie dotyczy poniższych transakcji dokonanych w 2011 roku przez podmiot kontrolowany przez Pana Vincenzo Colalillo:
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,40 zł w dniu 12.04.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,36 zł w dniu 19.04.2011,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,36 zł w dniu 19.04.2011,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,35 zł w dniu 26.04.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,40 zł w dniu 29.04.2011,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,40 zł w dniu 06.05.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,34 zł w dniu 12.05.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,33 zł w dniu 16.05.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,25 zł w dniu 02.06.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,24 zł w dniu 03.06.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,20 zł w dniu 15.06.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,20 zł w dniu 15.06.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,18 zł w dniu 06.07.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,16 zł w dniu 06.07.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,04 zł w dniu 05.08.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,91 zł w dniu 18.08.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,94 zł w dniu 02.09.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,94 zł w dniu 12.09.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,82 zł w dniu 21.09.2011,
nabycia 60 sztuk akcji po cenie 0,68 zł w dniu 29.09.2011,
nabycia 140 sztuk akcji po cenie 0,64 zł w dniu 29.09.2011,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,67 zł w dniu 30.11.2011,

Łączna wartość transakcji wyniosła 4.417.40 zł.
Wymienione transakcje przeprowadzone zostały na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram