język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2011

28.01.2011

Temat:
Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Raporty bieżące:
1.Raport bieżący 1/2010 z dnia 4.01.2010, Zakończenie procesu inwestycyjnego i rozpoczęcie docelowej produkcji w Latteria Tinis
2.Raport bieżący 2/2010 z dnia 22.01.2010, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
3.Raport bieżący 3/2010 z dnia 29.01.2010, Informacja o terminach raportów okresowych w 2010 r.
4.Raport bieżący 4/2010 z dnia 17.02.2010, Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
5.Raport bieżący 5/2010 z dnia 3.03.2010, Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną
6.Raport bieżący 6/2010 z dnia 12.03.2010, Zawarcie umowy kredytowej
7.Raport bieżący 7/2010 z dnia 2.06.2010, Podpisanie umów handlowych
8.Raport bieżący 8/2010 z dnia 2.06.2010, Aneksy do umów kredytowych
9.Raport bieżący 9/2010 z dnia 2.06.2010, Zwołanie WZA Spółki i porządek obrad
10.Raport bieżący 10/2010 z dnia 10.06.2010, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
11.Raport bieżący 11/2010 z dnia 11.06.2010, Sprawozdanie Rady Nadzorczej
12.Raport bieżący 12/2010 z dnia 11.06.2010, Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13.Raport bieżący 13/2010 z dnia 18.06.2010, Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r.
14.Raport bieżący 14/2010 z dnia 21.06.2010, Podpisanie umów handlowych
15.Raport bieżący 15/2010 z dnia 29.06.2010, Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2009
16.Raport bieżący 16/2010 z dnia 1.07.2010, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.
17.Raport bieżący 17/2010 z dnia 1.07.2010, Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.
18.Raport bieżący 17/2010 k z dnia 1.07.2010, Uzupełnienie informacji zawartych w treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.
19.Raport bieżący 18/2010 z dnia 1.07.2010, Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za 2009 rok
20.Raport bieżący 19/2010 z dnia 1.07.2010, Powołanie członków zarządu
21.Raport bieżący 20/2010 z dnia 14.07.2010, Aneksy do umów kredytowych
22.Raport bieżący 21/2010 z dnia 30.07.2010, Aneksy do umów kredytowych
23.Raport bieżący 22/2010 z dnia 22.09.2010, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raporty okresowe:
1. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2009 r. z dnia 26.02.2010
2. Jednostkowy raport roczny za 2009 r. z dnia 30.04.2010
3. Skonsolidowany raport roczny za 2009 r. z dnia 30.04.2010
4. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2010 r. z dnia 14.05.2010
5. Skonsolidowany raport półroczny za 2010 r. z dnia 30.08.2010
7. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2010 r. z dnia 12.11.2010

Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8 oraz na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.northcoast.com.pl

Marki
Facebook Instagram