język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2010

29.01.2010

Temat
Informacja o terminach raportów okresowych w 2010 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych spółki w 2010 roku.
Przekazanie skonsolidowanych raportów kwartalnych nastąpi w terminach:
za IV kw. 2009 r. - dnia 26 lutego 2010 r.
za I kw. 2010 r. - dnia 14 maja 2010 r.
za III kw. 2010 r. - dnia 12 listopada 2010 r.
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2009 r. zostanie przekazany dnia 30 kwietnia 2010 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 r. zostanie przekazany dnia 30 sierpnia 2010 r.

Marki
Facebook Instagram