język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 3/2006

24.03.2006

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, że w dniu 24.03.2006 roku Komisja papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła aneks numer 1 do prospektu emisyjnego o następującej treści:

ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
North Coast S.A.

Podsumowanie, str. 11, pkt. 9.1., szósty akapit oraz Dokument Ofertowy, str. 140, pkt. 3.1.1., szósty akapit

Było:
Przed rozpoczęciem procesu tworzenia "księgi popytu" Emitent opublikuje przedział cenowy wykorzystywany do określenia popytu na akcje. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia "księgi popytu".

Jest:
Przedział cenowy wykorzystywany do określenia popytu na akcje wynosi od 3,00 zł do 3,35 zł. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia "księgi popytu".

Podstawa prawna: art. 51 Ustawy o ofercie

Marki
Facebook Instagram