język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 30/2014 k

02.01.2015

Temat:
korekta numeru raportu bieżącego numer 30/2014 z dnia 2 stycznia 2015 r.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym Spółki opublikowanym w dniu 2 stycznia 2015 r.- raport bieżący nr 30/2014 wystąpiła pomyłka w postaci błędnego oznaczenia numeru raportu tj. nr 30/2014 podczas gdy ww raport powinien być oznaczony numerem 1/2015. Kolejny raport bieżący Spółki oznaczony zostanie numerem 2/2015.

Marki
Facebook Instagram