język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 30/2008

17.10.2008

Temat
Informacje o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od członka Zarządu North Coast S.A., Pana Claudiusa Hilla. Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 14/10/2008 r. 5.774 akcji w cenie 1,72 zł, w dniu 15/10/2008 r. 4.000 akcji w cenie 1,64 zł, w dniu 16/10/2008 r. 2.000 akcji w cenie 1,60 zł, w dniu 17/10/2008 r. 6.000 akcji w cenie 1,60 zł. Łączna wartość transakcji wyniosła 29.265,52 zł. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym GPW podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram