język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 30/2006

08.08.2006

Temat
Podpisanie umowy handlowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd NORTH COAST S.A. informuje, że w dniu wczorajszym (7.08.2006) Spółka otrzymała podpisaną umowę od MGB METRO Group Buying Polska Sp. z o.o. i spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61. Umowa dotyczy warunków handlowych pomiędzy North Coast S.A. i jednym z jej głównych odbiorców Makro Cash and Carry Polska S.A. Przedmiotem umowy są zasady współpracy w zakresie produkcji i dostawy towarów ze znakiem towarowym "ARO" i "TIP" przez NORTH COAST SA dla Makro Cash and Carry Polska S.A. Umowa obowiązuje od 19.06.2006 na czas nieokreślony i zawarta jest z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia . Umowa nie zobowiązuje MGB METRO Group Buying Polska do nabycia jakiejkolwiek konkretnej ilości produktów North Coast S.A.

Marki
Facebook Instagram