język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 29/2020

22.07.2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd North Coast SA z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Gruppo Lactalis Italia S.R.L. przekazane na podstawie art. 70 pkt 1 w zw. art 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.

36690577_Notification_NorthCoast.pdf

Marki
Facebook Instagram