język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 29/2017

24.11.2017

North Coast S.A. ("Emitent" lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym został poinformowany o decyzji Prezesa Zarządu Pana Luigi Fici dotyczącej rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz decyzji Pana Daniele Zoni dotyczącej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Spółkę pism, przedmiotowe rezygnacje staną się skuteczne pod warunkiem oraz z chwilą powołania minimum jednego Członka Zarządu Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2017r.

Marki
Facebook Instagram