język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 29/2008

13.10.2008

Temat
Informacje o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od członka Zarządu North Coast S.A., Pana Claudiusa Hilla. Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 10/10/2008 r. 380 akcji w cenie 1,68 zł, w dniu 13/10/2008 r. 14.846 akcji w cenie 1,68 zł. Łączna wartość transakcji wyniosła 24.993,20 zł. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym GPW podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram