język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 29/2006

30.06.2006

Temat
Podpisanie umowy handlowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd NORTH COAST S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną umowę od Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Targowa 72. Umowa dotyczy warunków handlowych pomiędzy North Coast S.A. i jednym z jej głównych odbiorców Carrefour Polska Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy są zasady współpracy w zakresie sprzedaży i dostawy towarów (produkty nabiałowe), działań reklamowych i marketingowych. Umowa obowiązuje od 01.01.2006 do 31.12.2006 i zawarta jest z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia . Dodatkowo umowa jest automatycznie przedłużana o kolejne 3 miesiące po upływie okresu jej obowiązywania. Umowa nie zobowiązują Carrefour Polska Sp. z o.o. do nabycia jakiejkolwiek konkretnej ilości produktów North Coast S.A.

Marki
Facebook Instagram