język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 28/2008

09.10.2008

Temat
Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu North Coast S.A., Pana Claudiusa Hilla. Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 6/10/2008 r. 2.000 akcji w cenie 2,10 zł, w dniu 08/10/2008 r. 2.234 akcji w cenie 1,78 zl oraz w dniu 09/10/2008 2.766 akcji w cenie 1,87 zł. Łączna wartość transakcji wyniosła 13.341,92 zł. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym GPW podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram