język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 27/2009

07.12.2009

Temat
komitet audytu w ramach zadań Rady Nadzorczej

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, że w dniu 7.12.2009 r. wpłynęła do Spółki informacja od Rady Nadzorczej dotycząca zadań Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza Spółki North Coast S.A. działając zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym uchwałą z dnia 5 grudnia 2009 r., postanowiła że zadania Komitetu audytu w North Coast S.A. wykonywać będzie Rada Nadzorcza, co jest zgodne z w/w ustawą z uwagi na 5-osobowy skład Rady Nadzorczej.
Decyzja ta zgodna jest z oświadczeniem Spółki ( RB Nr 1/2008 z dnia 16.01.2008r.) odnośnie niestosowania zasady nr 7 w części III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych zawarte w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW".

Marki
Facebook Instagram