język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 27/2008

06.10.2008

Temat
Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie intrymentami finansowymi, od Członka Zarządu North Coast S.A., Pana Claudiusa Hilla. Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 3 października 2008 r. 10.000 akcji Spółki North Coast S.A. w cenie 2,20 zł. Łączna wartość transakcji wyniosła 22.000 zł. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym GPW podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram