język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 27/2007

31.07.2007

Temat
Złożenie pozwu o odszkodowanie

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 7/2007 z dnia 31.01.2007 roku Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej "Spółka") informuje, że Spółka w dniu 30 lipca 2007 roku złożyła w sądzie w Mediolanie pozew przeciwko SpA Egidio Galbani z siedzibą w Mediolanie o odszkodowanie w kwocie 3.692.939,00 Euro z tytułu wypowiedzenia umowy o dystrybucji włoskich produktów spożywczych marki Galbani na polskim rynku.

W ocenie Zarządu North Coast S.A. powództwo jest w pełni zasadne.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram