język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 27/2006

28.06.2006

Temat
Podpisanie umowy najmu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd North Coast informuje, iż w dniu 28 czerwca 2006 został podpisany aneks do umowy z dnia 14 maja 2002 roku, dotyczący przedłużenia umowy wynajmowanych przez Spółkę pomieszczeń biurowo-socjalnych oraz magazynowych, mieszczących się przy ulicy 3-Go Maja 8 w Pruszkowie, do dnia 31.08.2007.

Marki
Facebook Instagram