język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 26/2020

03.07.2020

Zarząd North Coast SA z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia, przekazane na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. art 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od:

1. Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Lactalis Polska),

2. Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie i Gruppo Lactalis Italia S.R.L. z siedzibą w Mediolanie (Włochy),

o przekroczeniu przez Lactalis Polska progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z nabyciem w dniu 1 lipca 2020 r. 551.253 akcji Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz, iż w związku z nabyciem powyższych akcji, Lactalis Polska wspólnie z powiązanymi z nią podmiotami, w tym Gruppo Lactalis Italia S.r.l z siedzibą Via Flavio Gioia, Mediolan, Włochy oraz jej podmiotami zależnymi Nuova Castelli S.p.a. oraz Castelii Polska Sp. z o.o. (Grupa Lactalis), osiągnęły 93,25% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 91,14% akcji jej w kapitale zakładowym.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie_(1).PDFNotification_NC_nabycie_(1).pdf

Marki
Facebook Instagram