język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 26/2009

20.10.2009

Temat
Rezygnacja Członka Zarządu North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, że w dniu 19.10.2009 r. wpłynęło do Spółki pismo Pana Claudiusa J. Hilla dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu North Coast S.A.
Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2010 r.

Marki
Facebook Instagram