język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 26/2007

24.07.2007

Temat
Oświadczenie o zamiarze przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i rozszerzonego pólrocznego raportu skonsolidowanego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż począwszy od raportu za II kwartał 2007 roku ma zamiar przekazwyać raporty okresowe w formie rozszerzonych raportów skonsolidowanych, o których mowa w § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżąch i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Terminy przedstawiają się następująco:
- raport za II kwartał 2007 r. skonsolidowany - dnia 14 sierpnia 2007 r.
- raport za pierwsze półrocze 2007 r. skonsolidowany - dnia 31 października 2007 r.
- raport za III kwartał 2007 r. skonsolidowany - dnia 14 listopada 2007 r.

Podstawa prawna: § 87, § 98 oraz § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartośiowych.

Marki
Facebook Instagram