język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 25/2020

30.06.2020

Temat

Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora emitenta NORTH COAST S.A. 


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 


Treść raportu:
Zarząd NORTH COAST Spółka Akcyjna _dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że od dnia 1 lipca 2020 roku funkcję animatora Emitenta oraz animatora rynku na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełnić będzie NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron, dzień 30 czerwca 2020 r. jest ostatnim dniem pełnienia funkcji animatora Emitenta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Marki
Facebook Instagram