język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 25/2006

22.06.2006

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki North Coast S.A. w dniu 21 czerwca 2006 roku

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2006 roku:
1. Silvano Fiocco – liczba głosów na ZWZA – 13.500.000, udział w głosach na ZWZA – 45%, udział w ogólnej liczbie głosów – 32,14%.
2. Giorgio Pezzolato – liczba głosów na ZWZA – 13.500.000, udział w głosach na ZWZA – 45%, udział w ogólnej liczbie głosów – 32,14%.
3. OFE PZU "Złota Jesień" – liczba głosów na ZWZA – 3.000.000, udział w głosach na ZWZA – 10%, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,14%.

Marki
Facebook Instagram