język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 24/2020

22.06.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Treść raportu:

Zarząd North Coast S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r.:
1. Castelli Polska Sp. z o.o. – łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.815.213, co stanowiło 73,28 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 67,03% w ogólnej liczbie głosów,
2. Nuova Castelli S.p.A. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 550.248, co stanowiło 14,32 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 13,10 % w ogólnej liczbie głosów.

Marki
Facebook Instagram