język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 24/2016

30.12.2016

Temat:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016r. otrzymał od BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w trybie art. 69 ust 2 lit a w zw. z art. 87 ust 1 pkt 2 lit a oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Zawiadomienie raport 24 2016

Marki
Facebook Instagram