język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 24/2015

11.06.2015

Temat:
Udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje że poręczył względem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") za dług swojej spółki zależnej Latteria – Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka") wynikający z podpisanego aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz aneksu do umowy kredytu zaliczka w łącznej wysokości 17,3 mln PLN, na podstawie których Bank wydłużył Spółce termin ich wykorzystania oraz spłaty (RB 23/2015). Poręcznie zostało udzielone bezterminowo do kwoty 26,0 mln PLN. Emitent i Spółka za dług odpowiadają solidarnie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram