język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 23/2007

28.06.2007

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki North Coast S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2007 r.:
1. Silvano Fiocco - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 46,31%, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %.
2. Giorgio Pezzolato - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 46,31 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %.
3. OFE PZU "Złota Jesień" - liczba głosów na ZWZA - 2.149.750, udział w głosach na ZWZA - 7,37 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 5,12 %.

Marki
Facebook Instagram