język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 23 / 2008

25.08.2008

Temat
Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu North Coast S.A., Pana Claudiusa Hilla. Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 19 sierpnia 2008 r. 4.000 akcji w cenie 2,55 zł oraz w dniu 20 sierpnia 2008 r. 6.000 akcji w cenie 2,58 zł. Łączna wartość transakcji wyniosła 25.692,40 zł. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym GPW podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram