język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2014

27.11.2014

Temat:
Nowy inwestor w spółce

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
North Coast S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Panów Silvano Fiocco i Giorgio Pezzolato, będących jednocześnie członkami zarządu i akcjonariuszami Spółki, że zawarli oni w dniu 26 listopada 2014 r. umowy, na podstawie których posiadane przez nich akcje Spółki zostaną zbyte na rzecz Salford Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest spółką kontrolowaną przez Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą we Włoszech. Przeniesienie akcji Spółki uzależnione jest od wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na transakcję albo upływ czasu, po którym uznaje się zgodę za wydaną oraz uzyskania zgody Zarządu Emitenta na sprzedaż wszystkich akcji imiennych Spółki na rzecz Salford Investments sp. z o.o.
Zakończenie transakcji jest planowane w ciągu 4 miesięcy.
Pod warunkiem pomyślnej realizacji transakcji Emitent wejdzie do międzynarodowej grupy kapitałowej Nuova Castelli.
Spółka nie jest stroną powyżej wskazanych umów.

Marki
Facebook Instagram