język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2020

08.01.2020

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Gruppo Lactalis Italia S.r.l.z siedzibą w Mediolanie zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta i zmianie stanu posiadania na podstawie art. art. 69a ust. 1 pkt 3_ w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Raport 8 stycznia 2020r.

Marki
Facebook Instagram