język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2019

15.03.2019

Rozpoczęcie negocjacji z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. zawarł list intencyjny z Alival SPA i tym samym rozpoczął negocjacje w sprawie nabycia przez North Coast S.A. wszystkich posiadanych przez Alival SPA udziałów w spółce Latteria - Tinis Sp. z o.o. (KRS: 0000105455). North Coast S.A. posiada obecnie 50.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, stanowiących 50% kapitału zakładowego. Pozostałe udziały posiada Alival SPA.

Alival SPA, podobnie jak North Coast S.A. wchodzi w skład grupy Nuova Castelli, przy czym pomiędzy podmiotami nie zachodzi stosunek zależności. Nabycie udziałów nastąpi wówczas, gdy strony dojdą do porozumienia w zakresie ceny, przy czym podstawą kalkulacji ceny będzie wycena sporządzona przez renomowany podmiot. Przewiduje się, iż negocjacje zakończą się do końca kwietnia 2019 roku.

Latteria - Tinis Sp. z o.o. stanowi kluczowy element modelu biznesowego North Coast S.A i w znaczący sposób wpływa na dynamikę rozwoju North Coast S.A. Nabycie 100% udziałów umożliwi głębszą integrację i współpracę pomiędzy North Coast S.A. i Latteria Tinis Sp. z o.o. oraz poprawę wyników finansowych Grupy Kapitałowej.

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,2019,3,15,1 

Marki
Facebook Instagram