język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2015

09.01.2015

Temat:
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A.

Podstawa prawna:
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje w załączeniu stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Stanowisko zarządu

Marki
Facebook Instagram