język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2013

30.01.2013

Temat
Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej North Coast S.A., Pana Vincenzo Colalillo.

Zawiadomienie dotyczy poniższych transakcji dokonanych w 2012 roku przez podmiot kontrolowany przez Pana Vincenzo Colalillo:
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,58 zł w dniu 01.02.2012,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,56 zł w dniu 03.02.2012,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,60 zł w dniu 09.02.2012,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,56 zł w dniu 10.02.2012,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,55 zł w dniu 23.02.2012,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,46 zł w dniu 15.03.2012,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,42 zł w dniu 02.04.2012,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,37 zł w dniu 23.04.2012,
nabycia 500 sztuk akcji po cenie 0,40 zł w dniu 10.08.2012,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,38 zł w dniu 09.10.2012,
nabycia 300 sztuk akcji po cenie 0,34 zł w dniu 12.12.2012,

Łączna wartość transakcji wyniosła 1.198.00 zł.
Wymienione transakcje przeprowadzone zostały na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram