język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2012

24.01.2012

Temat
Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Raporty bieżące:
1.Raport bieżący 1/2011 z dnia 5.01.2011, Zawarcie umów leasingowych przez spółkę zależną
2.Raport bieżący 2/2011 z dnia 28.01.2011, Informacja o terminach raportów okresowych w 2011 r.
3.Raport bieżący 3/2011 z dnia 28.01.2011, Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
4.Raport bieżący 4/2011 z dnia 31.01.2011, Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.
5.Raport bieżący 5/2011 z dnia 31.03.2011, Aneks do umowy kredytowej
6.Raport bieżący 6/2011 z dnia 1.04.2011, Prognoza wyników Grupy North Coast na rok 2011
7.Raport bieżący 7/2011 z dnia 2.06.2011, Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
8.Raport bieżący 8/2011 z dnia 22.06.2011, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
9.Raport bieżący 9/2011 z dnia 28.06.2011, Zawarcie umów leasingowych przez spółkę zależną
10.Raport bieżący 10/2011 z dnia 30.06.2011, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2011 r.
11.Raport bieżący 11/2011 z dnia 30.06.2011, Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2011 roku
12.Raport bieżący 12/2011 z dnia 21.07.2011, Aneksy do umów kredytowych
13.Raport bieżący 13/2011 z dnia 11.08.2011, Aneks do umowy kredytowej
14.Raport bieżący 14/2011 z dnia 29.09.2011, Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15.Raport bieżący 15/2011 z dnia 10.11.2011, Uruchomienie trzeciej linii produkcyjnej w spółce zależnej Latteria Tinis
16.Raport bieżący 16/2011 z dnia 2.12.2011, Informacja dotycząca odmowy przyznania pomocy Latteria Tinis Sp. z o.o. przez ARiMR
17.Raport bieżący 17/2011 z dnia 30.12.2011, Aneks do umowy kredytowej

Raporty okresowe:
1. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. z dnia 28.02.2011
2. Jednostkowy raport roczny za 2010 r. z dnia 29.04.2011
3. Skonsolidowany raport roczny za 2010 r. z dnia 29.04.2011
4. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2011 r. z dnia 13.05.2011
5. Skonsolidowany raport półroczny za 2011 r. z dnia 30.08.2011
7. Skonsolidowany i skrócony jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 r. z dnia 14.11.2011

Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne w siedzibie Spółki w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8 oraz na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.northcoast.com.pl

Marki
Facebook Instagram