język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2011

28.01.2011

Temat
Informacja o terminach raportów okresowych w 2011 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2011 roku.

Przekazanie skonsolidowanych raportów kwartalnych nastąpi w terminach:
za IV kw. 2010 r. - dnia 28 lutego 2011 r.
za I kw. 2011 r. - dnia 13 maja 2011 r.
za III kw. 2011 r. - dnia 14 listopada 2011 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010 r. zostanie przekazany dnia 29 kwietnia 2011 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2011 r. zostanie przekazany dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zarząd postanowił, odstąpić od przekazywania osobnych jednostkowych kwartalnych i półrocznych sprawozdań finansowych. Odpowiednie jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych.
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.

Marki
Facebook Instagram