język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2010

22.01.2010

Temat
Informacja o transakcjach na akcjach North Coast S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej North Coast S.A., Pana Vincenzo Colalillo.

Zawiadomienie dotyczy poniższych transakcji dokonanych w 2009 roku przez podmiot kontrolowany przez Pana Vincenzo Colalillo:
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,00 zł w dniu 22.01.2009,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,90 zł w dniu 27.01.2009,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 0,89 zł w dniu 29.01.2009,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,80 zł w dniu 02.02.2009,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 0,72 zł w dniu 04.02.2009,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 0,71 zł w dniu 19.02.2009,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,17 zł w dniu 12.05.2009,
nabycia 200 sztuk akcji po cenie 1,52 zł w dniu 14.09.2009,
nabycia 100 sztuk akcji po cenie 1,29 zł w dniu 09.12.2009,

Łączna wartość transakcji wyniosła 1.394,00 zł.
Wymienione transakcje przeprowadzone zostały na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej.

Marki
Facebook Instagram