język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2009

15.01.2009

Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, na podstawie § 87 ust. 1 i 4 oraz 100 ust.1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, że Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych i raportu półrocznego, a jedynie skonsolidowane raporty kwartalne oraz raport półroczny zawierające informacje określone w § 87 rozporządzenia.

Terminy przedstawiają się następująco:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- raport za IV kwartał 2008 r.- dnia 27 lutego 2009 r.
- raport za I kwartał 2009 r. - dnia 15 maja 2009 r.
- raport za II kwartał 2009 r. - dnia 14 sierpnia 2009 r.
- raport za III kwartał 2009 r. - dnia 13 listopada 2009 r.
2. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2009 r. - dnia 30 września 2009 r.
3. Jednostkowy raport roczny za 2008 r. - dnia 29 maja 2009 r.
4. Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. - dnia 29 maja 2009 r.

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram