język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2008

16.01.2008

Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, na podstawie § 87 ust. 1 i 4 oraz 100 ust.1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, że Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych, raportu półrocznego i rocznego, a jedynie skonsolidowane raporty kwartalne, raport półroczny i roczny zawierające informacje określone w § 87 o rozporządzenia.

Terminy przedstawiają się następująco:
- raport za IV kwartał 2007 r.- dnia 29 lutego 2008 r.
- raport za I kwartał 2008 r. - dnia 15 maja 2008 r.
- raport za II kwartał 2008 r. - dnia 14 sierpnia 2008 r.
- raport za III kwartał 2008 r. - dnia 14 listopada 2008 r.

- raport za pierwsze półrocze 2008 r. - dnia 30 września 2008 r.
- raport roczny za 2007 r. - dnia 30 maja 2008 r.

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram