język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2007

18.01.2007

Temat
Podpisanie aneksu do umowy na budowę pomieszczeń magazynowych i administracyjnych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2007 otrzymał podpisany aneks do umowy z dnia 27.06.2006 r., zawartej z Przedsiębiorstwem Instal – Lublin S.A. (Raport bieżący numer 26/2006). Na mocy aneksu został zmniejszony zakres prac budowlanych, jednocześnie zmniejszono wartość kontraktu do kwoty brutto 1.092.092,76 zł.

Marki
Facebook Instagram