język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 21/2019

11.12.2019

Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA - spełnienie się warunku zawieszającego

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 11/2019, Zarząd North Coast S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 11 grudnia 2019 r. otrzymał informację o spełnieniu się warunku zawieszającego, o którym mowa w ww. raporcie, polegającego na wydaniu decyzji właściwych organów regulacyjnych. Emitent podaje przy tym, iż w ślad za informacją prasową Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2019 roku, Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z europejskim rozporządzeniem Rozporządzenie Rady _WE_ NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw _rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw_ przejęcie Nuova Castelli, spółki z siedzibą we Włoszech, przez Lactalis, spółkę z siedzibą we Francji.
Emitent nie posiada dalej idących informacji odnośnie warunków umowy, jak również informacji odnośnie terminów i sposobów jej wykonania. W przypadku uzyskania jakichkolwiek bliższych informacji Emitent niezwłocznie je przekaże do publicznej wiadomości.

Marki
Facebook Instagram